Isolering Stockholm

Vi utför alla typer av isoleringsarbeten

Vi har utbildning för att arbeta med alla temp-eraturer, inklusive extremkyla.

Värmeisolering
Värmeisolering utförs beroende på värme-förluster samt materialkrav med olika sorters isolering. Exempelvis rör eller ventilation i undertak isoleras med aluminiumfoliebeklädd mineralull utan ytbeklädnad. Varma rör som ska tåla mekanisk påverkan isoleras med platsskummad plåtbeklädd polyritanskum.

Kylisolering
Kylisolering används för att skydda mot isbildning, kondens eller värmeförlust. Då kan man använda cellgummi (armaflex) eller platsskummad plåtbeklädd polyritanskum. Polyritanskum pumpas in i en på platsen monterad plåtform och härdar till en hård, lätt cellplast.

Belisol – Din expert inom isolering i Spånga

AGA maskin med löstagbara detaljer
AGA maskin med löstagbara detaljer. Fast skumisolering av ca -200 grader.